Абонирайте се за Информационен бюлетин
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
  Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Анатомия
Денталнано материалознание
Дентална рентгенология
Детска стоматология
Имплантология
Ифекциозни болести
Ендотонтия
Орална медицина
Ортодонтия
Ортопедия
Парадонтология
Стоматология и вътрешни болести
Хирургия
Ръководство по ортодонтия за студенти
  Ръководство по ортодонтия за студенти
 
Стоматологична литература
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
  Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Детето - пациент на стоматолога
  Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет
Kаръчник по анатомия и антропология за стоматолози
  Kаръчник по анатомия и антропология за стоматолози
 
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
  Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
Материалознание за зъботехници
  Материалознание за зъботехници
Алергология и орална медицина: Принципи и практики
  Алергология и орална медицина: Принципи и практики
Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето + CD Програма Позиционер
  Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето  + CD Програма Позиционер
Орални лезии
  Орални лезии
Орална медицина
  Орална медицина
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
  Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Вставки
Щифтови изграждания, материали и методи
  Щифтови изграждания, материали и методи
Биомеханична восъчна техника - техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
  Биомеханична восъчна техника - техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
Керамични фасети: клиничен и лабораторен протокол
  Керамични фасети: клиничен и лабораторен протокол
Ръководство по ортодонтия за зъботехници
  Ръководство по ортодонтия за зъботехници
Ръководство по ортодонтия за студенти
  Ръководство по ортодонтия за студенти
Тумори в лицево-челюстната и шийна област
  Тумори в лицево-челюстната и шийна област
  Оклузен кариес при постоянни детски зъби
Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
  Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
Оперативно зъболечение и ендодонтия предклиника - учебник за студенти по дентална медицина
  Оперативно зъболечение и ендодонтия предклиника - учебник за студенти по дентална медицина
Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика
  Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика
201 тайни за високорезултатна дентална практика
  201 тайни за високорезултатна дентална практика
Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
  Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
Анатоми на устната кухина - Cavum Oris
 

Анатоми на устната кухина - Cavum Oris

Няма наличност

Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
  Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Педиатрия в стоматологията
  Педиатрия в стоматологията
Заболявания на пародонта и устната лигавица в детска възраст
  Заболявания на пародонта и устната лигавица в детска възраст
English for Dental Medicine
  English for Dental Medicine
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 1
  Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 1
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 2
  Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 2
Местно обезболяване в стоматологията
  Местно обезболяване в стоматологията
Местно обезболяване в стоматологията
  Екстракция на зъби - проблеми и решения
Нервни болести и психиатрия - За студенти по Стоматология
  Нервни болести и психиатрия - За студенти по Стоматология
Материалознание
  Материалознание
Гингивално разрастване при системна терапия с калциеви антагонисти, имуносупресори и хидантоини
  Гингивално разрастване при системна терапия с калциеви антагонисти, имуносупресори и хидантоини
Модерни методи за кариесна диагностика и контрол на степента на екскавация на кариозна маса
  Модерни методи за кариесна диагностика и контрол на степента на екскавация на кариозна маса
Инфекциозни болести и епидемиология
  Инфекциозни болести и епидемиология
Вирусни инфекции в оралната медицина
  Вирусни инфекции в оралната медицина
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
  Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
Атлас, болести на лигавицата на устата
  Атлас, болести на лигавицата на устата
Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика
  Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика
Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
  Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
Дентално материалознание част 1
  Дентално материалознание част 1
Дентално материалознание. Част 2
  Дентално материалознание. Част 2
Атлас по стоматологична рентгенология
 

Атлас по стоматологична рентгенология

Няма наличност

Детето - пациент на стоматолога
  Детето - пациент на стоматолога
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
  Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
Терапия на вътрешните болести. Ръководство за студенти по дентална медицина
  Терапия на вътрешните болести. Ръководство за студенти по дентална медицина
Симптоми и синдроми в стоматологията и медицината
  Симптоми и синдроми в стоматологията и медицината
Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика
  Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика
Протетична дентална медицина - клиника
  Протетична дентална медицина - клиника
Вродени лицеви аномалии
  Вродени лицеви аномалии
Корективна ринопластика
  Корективна ринопластика
Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
  Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
 
 
Диета за плосък корем