Трудните деца - от 1 ден до 16 години
 

Лицеви и челюстни фрактури

Код: 71464_DDG_01
Автор: Доц. д-р Антон Джоров
Година: 2017
Страници: 176
Цена: 30 лв.
Няма наличност
Поръчай

Описание

-- Въведение
-- Етиология и честота на фрактурите в лицево-челюстната област 
-- Анатомични особености и биомеханични характеристики ва кранио-максило-фациалния комплекс
---- Скелетът на горния лицев етаж 
---- Скелетът на средния лицев етаж 
---- Скелетът на долния лицев етаж 
---- биомеханични характеристики на кранио-максило-фациалния комплекс
-- Методи за диагностика на фрактури в лицево-челюстната област 
-- Патогенеза, основни характеристики и методи за лечение на фрактурите в лицево-челюстната област 
---- Фрактури на горен лицев етаж 
---- Фрактури на среден лицев етаж 
---- Нозо-орбито-етмиодални фрактури
---- Фрактури на носа 
---- Фрактури на зигоматичната кост, дъга и орбиталния под
---- Фрактури на горната челюст
---- Фрактури на долен лицев етаж 
---- Множествени фрактури в лицево-челюстната област
-- Заключение

---

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

ПРОМОЦИЯ