КНИГИ ЗА ВСЕКИ СТОМАТОЛОГ

Дентален маркетинг
Дентален маркетинг
   
Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област Микробна агресия и имунни реакции в оралната област Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза Вродени лицеви аномалии
Вродени лицеви аномалии
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия Чудото зъбни имплатни - Справочник за пациента по зъбна имплантология Чудото зъбни имплатни - Справочник за пациента по зъбна имплантология
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика
Защо и как да работим седнали - Помагало за професионално дълголетие Защо и как да работим седнали - Помагало за професионално дълголетие Антропология- наръчник за медици, стоматолози и биолози Антропология- наръчник за медици, стоматолози и биолози
Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика - втора част Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика - втора част Стоматологичната професия - състояние и перспективи Стоматологичната професия - състояние и перспективи
Хипертония и местно обезболяване в денталната практика Хипертония и местно обезболяване в денталната практика Вътреболнични (нозокомиални) инфекции Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Детето - пациент на стоматолога Детето - пациент на стоматолога
Корективна ринопластика
Корективна ринопластика
Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика
English for Dental Medicine
English for Dental Medicin
Симптоми и синдроми в стоматологията и медицината Симптоми и синдроми в стоматологията и медицината

ПРОМОЦИЯ