Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
 

Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци

Код: DENT_102_02
Автори: Проф. Христо Калчев Кисов
Годино но издаване: 2008
Корица: твърда
Страници: 214
Цена: 50 лв.

Описание

В неподвижното зъбопротезиране фиксирането на протезната конструкция най-често е последният завършващ етап от лечение. Чрез него се решават в голяма степен проблемите със задържането и стабилността на конструкциите, нарушени вследствие на отклонения от клиничния и лабораторния протокол.

В последните години /1980-2008/ групата на стоматологичните цименти се обогати с нови материали с уникални свойства. Променят се отчасти и техниките на фиксиране, както и вижданията за предимствата, слабостите и показанията на различните средства за фиксиране.

Значителна част от тези нови виждания не са обсъждани в стоматологичната литература у нас. Тяхното непознаване стои в основата на някои практически проблеми, което предоставя сериозно основание за обстойното им разглеждане в тази книга.

Съдъпжание

Специфична терминология, свързана с фиксирането на протезните конструкции и стоматологичните цименти

Класификация на материалите за фиксиране на протезните конструкции

Цинк-фосфатни цименти

Поликарбоксилатни цименти

Традиционни стъклено-йономерни цименти

Полимерни (композитни) цименти

Дентинови адхезиви

Модифицирани стъклено-йономерни цименти

Компомерни цименти

Временни цименти

Калциево-хидроксидни цименти

Техники на фиксиране на протезните конструкции

Анализ на най-често допусканите грешки при циментирането на протезните конструкции

Снемане на трайно фиксираните протезни конструкции

Сравнителна характеристика на известните материали за фиксиране на протезните конструкции

Терминологичен речник

Литература

Указател

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО