Костна аугментация в денталната имплантология
 

Костна аугментация в денталната имплантология

Код: 2168DENIMP08
Автор: Стефан Пеев
Дата на издаване: 2016
Страници: 175
Цена: 60 лв.

Съдържани

1. Увод
2. Дефицит на наличната кост 
3. Интеграция на интраосални имплантати в нормална и аугментирана кост
3.1. Остеоинтеграция
3.2. Стабилност на имплантатите 
3.3. Измерване на стабилността на имплантатите
4. Костна аугментация. Материали, използвани в костната аугментация
4.1 Автогенна кост
4.2 Тромбоцитни концентрати. Богата на тромбоцити плазма (PRP) 
4.3 Алогенни костновъзстановителни мателиали
4.4. Ксеногенни костновъзстановителни мателиали
4.5. Алопластични материали
5. Направлявана регенерация. Направлявана костна регенерация
5.1. Направлявана регенерация като метод за костна аугментация
5.2. Бариерни мембрани
5.3 Направлявана костна регенерация, проведена едномоментно с поставяне на интраосални имплантати
6. Повдигане на синусния под с латерален достъп
6.1. Повдигане на синусния под с латерален достъп като метод за аугментация на субантралната кост
6.2. Методика за провеждане на повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп
6.3. Пиезохирургична методика за провеждане на повдигане на пода на максиларния синус с латерален
6.4. Интраоперативни усложнения при провеждане повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп
7. Костен блок-графитинг
8. Надлъжна сплит-остеотомия на алвеоларния гребен (Ridge-split) с едномоментно поставяне на имплантати
9. Транспозиция и латерализация на nwrvus alveolaris inferior с дномоментно поставяне на интраосални имплантати
10. Алтернативи на костната аугментация в денталната имплантология
11. Насоки за избор на метод на лечение в клинични случаи с дефицит на наличната кост
Библиография
Рецензи
приложения

---

 

стоматологична литература, дентална медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО