Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
 

Вътреболнични (нозокомиални) инфекции

Код: 2229SIMEME31
Автор: Нели Рибарова, Ася Гладилова
Година: 2016
Страници: 248
Цена: 25 лв.

Описание

Учебник за студенти по здравни грижи, медицина, дентална медицина, медицински сестри, акушери, инспектори по обществено здраве, специализиращи и практикуващи лекари


 

Съдържание

-- Предговор
-- Инфекциозен процес
---- Терминология. Определение 
---- Кратки исторически данни
---- Еволюция на паразитиране и свойства на микроорганизмите
---- Рола на макроорганицма в инфекциозния процес 
---- Роля на външната среда за възникване и протичане на инфекциозния процес 
---- Патогенеза
---- Форми на инфекциозния процес 
---- Реакции на организма спрямо проникването на патогенните микроорганизми
---- Имунитет 
-- Епидемичен процес
---- Терминология. Определение 
---- Структура на епидемичния процес 
---- Движещи сили на епидемичния процес
---- Форми на интензивност на епидемичния процес
---- Динамика на развитие на епидемичния процес
---- Еволюция на епидемичния процес
---- Източник на инфекция
---- Механизъм, фактори и пътища на предаване на инфекцията
---- Възприемчиво население 
-- Еволюция на познатието за епидемиологията на вътреболнични (нозокомиални) инфекции 
-- Вътреболнични (нозокомиалните) инфекции 
---- Определение 
---- Кратки исторически данни
---- Терминология и дефиниции на вътреболнични (нозокомиалните) инфекции 
---- Инструкции, свързани с превенция, надзор и контрол ВБИ/НИ в световен мащаб
---- Организационна структура за превенция и контрол на ВБИ/НИ в България
---- Основни документи, регламентиращи дейността по превенцията и контрол на 
---- Основни направления за превенция и контрол на ВБИ/НИ ВБИ/НИ в България
---- Провеждане на епидемиологичен надзор
---- Етиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Патогенеза. Клинично-епидемиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Класификация на ВБИ/НИ
---- Източник на инфекция. Механизъм на предаване. Възприемчивост и имунитет
---- Епидемиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Предпоставки за възникване и разпространение на ВБИ/НИ
---- Фактори, определящи разпространението на ВБИ/НИ
-- Епидемиологичен надзор и контрол на вътреболнични (нозокомиалнити) инфекции 
-- Вътреболнични (нозокомиални) инфекции в рискови болнични отделения
---- ВБИ/НИ в родилни и неонаталогични отделения 
---- ВБИ/НИ педиатрични отделения
---- ВБИ/НИ в отделения от хирургичен профил 
---- ВБИ/НИ в урологични отделения
---- ВБИ/НИ в отделения по анестезиология и интензивно лечение 
---- Инфекции в дентална практика 
-- Мерки за контрол на вътреболнични (нозокомиални) инфекции 
---- Стандартни защитни мерки 
---- Допълнителни защитни мерки 
-- Дезинфекция
---- Терминология. Дефиниции 
---- Видове дезинфекция
---- Методи за почистване
---- Методи за дезинфекция и стрелизация
------ Физичен метод 
------ химичен метод 
---- Обекти, подлежащи на дезинфекция и/или стрелизация в здравните заведения
---- Контрол на дезинфекция и стрелизация
---- Централна стрелизационна в лечебните заведения 
-- Икономическа тежест на вътреболнични (нозокомиални) инфекции 
-- Често срещани инфекциозни заболявания като ВБИ/НИ
---- Ешерихиози (колиентрити) 
---- Салмонези
---- Шигелози
---- Ротавирусен гастроентрит
---- Стафилококови инфекции
---- Стрептококови инфекции
---- Морбили
---- Рубеола
---- Варицела
---- Грип
---- Епидемичен паротит 
---- Вирусни хепатити
---- Кримска-Конго хеморагични треска
---- Синдром на придобитата имунна недостатъчност 
-- Използвана литература

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО