ChaniaВътреболнични (нозокомиални) инфекции
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции

Автор: Нели Рибарова, Ася Гладилова
Издателство: Симел Прес
Каталожен №: 2229SIMEME31
ISBN: 978-619-183-036-7
Категория: Ифекциозни болести
Година: 2016
Размер: 14 х 21
Корица: Мека
Страници: 248

Цена: 25,00 лв.

ОПИСАНИЕ

Учебник за студенти по здравни грижи, медицина, дентална медицина, медицински сестри, акушери, инспектори по обществено здраве, специализиращи и практикуващи лекари

--

-- Предговор
-- Инфекциозен процес
---- Терминология. Определение
---- Кратки исторически данни
---- Еволюция на паразитиране и свойства на микроорганизмите
---- Рола на макроорганицма в инфекциозния процес
---- Роля на външната среда за възникване и протичане на инфекциозния процес
---- Патогенеза
---- Форми на инфекциозния процес
---- Реакции на организма спрямо проникването на патогенните микроорганизми
---- Имунитет
-- Епидемичен процес
---- Терминология. Определение
---- Структура на епидемичния процес
---- Движещи сили на епидемичния процес
---- Форми на интензивност на епидемичния процес
---- Динамика на развитие на епидемичния процес
---- Еволюция на епидемичния процес
---- Източник на инфекция
---- Механизъм, фактори и пътища на предаване на инфекцията
---- Възприемчиво население
-- Еволюция на познатието за епидемиологията на вътреболнични (нозокомиални) инфекции
-- Вътреболнични (нозокомиалните) инфекции
---- Определение
---- Кратки исторически данни
---- Терминология и дефиниции на вътреболнични (нозокомиалните) инфекции
---- Инструкции, свързани с превенция, надзор и контрол ВБИ/НИ в световен мащаб
---- Организационна структура за превенция и контрол на ВБИ/НИ в България
---- Основни документи, регламентиращи дейността по превенцията и контрол на
---- Основни направления за превенция и контрол на ВБИ/НИ ВБИ/НИ в България
---- Провеждане на епидемиологичен надзор
---- Етиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Патогенеза. Клинично-епидемиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Класификация на ВБИ/НИ
---- Източник на инфекция. Механизъм на предаване. Възприемчивост и имунитет
---- Епидемиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Предпоставки за възникване и разпространение на ВБИ/НИ
---- Фактори, определящи разпространението на ВБИ/НИ
-- Епидемиологичен надзор и контрол на вътреболнични (нозокомиалнити) инфекции
-- Вътреболнични (нозокомиални) инфекции в рискови болнични отделения
---- ВБИ/НИ в родилни и неонаталогични отделения
---- ВБИ/НИ педиатрични отделения
---- ВБИ/НИ в отделения от хирургичен профил
---- ВБИ/НИ в урологични отделения
---- ВБИ/НИ в отделения по анестезиология и интензивно лечение
---- Инфекции в дентална практика
-- Мерки за контрол на вътреболнични (нозокомиални) инфекции
---- Стандартни защитни мерки
---- Допълнителни защитни мерки
-- Дезинфекция
---- Терминология. Дефиниции
---- Видове дезинфекция
---- Методи за почистване
---- Методи за дезинфекция и стрелизация
------ Физичен метод
------ химичен метод
---- Обекти, подлежащи на дезинфекция и/или стрелизация в здравните заведения
---- Контрол на дезинфекция и стрелизация
---- Централна стрелизационна в лечебните заведения
-- Икономическа тежест на вътреболнични (нозокомиални) инфекции
-- Често срещани инфекциозни заболявания като ВБИ/НИ
---- Ешерихиози (колиентрити)
---- Салмонези
---- Шигелози
---- Ротавирусен гастроентрит
---- Стафилококови инфекции
---- Стрептококови инфекции
---- Морбили
---- Рубеола
---- Варицела
---- Грип
---- Епидемичен паротит
---- Вирусни хепатити
---- Кримска-Конго хеморагични треска
---- Синдром на придобитата имунна недостатъчност
-- Използвана литература


 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки