НОВИ ЗАГЛАВИЯ
Tотални протези: Препоръки относно процеса на изработване на цели протези: в търсене на улеснението
Tотални протези: Препоръки относно процеса на изработване на цели протези: в търсене на улеснението
   
Хипертония и местно обезболяване в денталната практика 2019
Хипертония и местно обезболяване в денталната практика 2019
Морфология на природата
Морфология на природата
Fundamentals of Periodоntology
Fundamentals of Periodоntology
Дентален маркетинг
Дентален маркетинг
Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас
Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас
Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на протетичната дентална медицина
Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на протетичната дентална медицина
Вирусни хепатити и HIV в денталната практика
Вирусни хепатити и HIV в денталната практика
Вирусни хепатити и HIV в денталната практика
Лош дъх
Биопоносимост в оралната медицина
Биопоносимост в оралната медицина
Helicobacter pylori и устната кухина
Helicobacter pylori и устната кухина
Профилактика на оралните заболявания
Клиника на детската дентална медицина
Клинично поведение при лечение на зъбния кариес и неговите усложнения - второ допълнено и преработено
Клинично поведение при лечение на зъбния кариес и неговите усложнения - второ допълнено и преработено
Лицеви и челюстни фрактури
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Атлас по орална хирургия в амбулаторни условия
Атлас по орална хирургия в амбулаторни условия
Профилактика на оралните заболявания Профилактика на оралните заболявания - Учебник по детска дентална медицина
Костна аугментация в денталната имплантология
Костна аугментация в денталната имплантология
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
English for Dental Medicine
English for Dental Medicin
Вродени лицеви аномалии
Вродени лицеви аномалии
Пропедевтика на протетичната дентална медицина - учебник за студенти по дентална медицина
Пропедевтика на протетичната дентална медицина - учебник за студенти по дентална медицина
Корективна ринопластика Корективна ринопластика Детето - пациент на стоматолога Детето - пациент на стоматолога
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции Вътреболнични (нозокомиални) инфекции Хипертония и местно обезболяване в денталната практика Хипертония и местно обезболяване в денталната практика
Антропология- наръчник за медици, стоматолози и биолози Антропология- наръчник за медици, стоматолози и биолози Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Стоматологичната професия - състояние и перспективи Стоматологичната професия - състояние и перспективи